สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

บริการ / Our Services

What we are doing

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.20 บาท
ซีพีศรีราชา

11.20 บาท

ซีพีราชบุรี 11.25 บาท
ซีพีท่าเรือ 11.15 บาท
ซีพีโคราช 11.25 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 11.10 บาท
เบทาโกร 11.20 บาท
เซ็นทาโก 11.35 บาท
แหลมทองสหการ 11.25 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.20 310
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

963

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 825
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1406

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 35 991
ถั่วนิ้วนางแดง 30 847

สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

สรุปรายงาน

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites