1793 1271 1275 1074 1437 1449 1199 1762 1971 1373 1508 1798 1380 1763 1480 1293 1981 1097 1793 1822 1391 1840 1555 1859 1763 1379 1445 1322 1134 1727 1876 1297 1467 1493 1497 1168 1471 1121 1464 1967 1225 1050 1354 1806 1715 1422 1619 1111 1586 1217 1268 1318 1945 1971 1979 1260 1757 1959 1591 1935 1321 1041 1859 1430 1950 1049 1421 1266 1572 1109 1137 1632 1773 1736 1152 1861 1861 1143 1339 1327 1889 1314 1342 1620 1546 1550 1940 1797 1031 1060 1809 1610 1508 1611 1065 1558 1187 1292 1004 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพุธ 15 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites