1399 1154 1192 1239 1114 1833 1544 1927 1783 1691 1988 1923 1617 1577 1745 1369 1276 1385 1777 1001 1642 1936 1574 1718 1233 1425 1416 1948 1265 1894 1622 1609 1454 1105 1801 1777 1399 1358 1179 1578 1409 1178 1425 1410 1198 1837 1214 1249 1131 1551 1275 1962 1132 1638 1447 1861 1574 1875 1486 1854 1493 1278 1817 1598 1998 1440 1116 1856 1025 1235 1757 1253 1793 1827 1807 1947 1648 1410 1255 1958 1536 1775 1132 1760 1490 1453 1685 1596 1666 1705 1385 1524 1057 1851 1039 1658 1833 1135 1477 ราคาสินค้าเกษตร  20 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.70 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.85 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.40 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 288
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1006

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 833
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1469

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 948
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1029

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites