1113 1036 1313 1527 1373 1300 1238 1822 1087 1640 1099 1671 1029 1153 1591 1478 1518 1199 1892 1260 1037 1988 1787 1282 1260 1480 1947 1520 1558 1376 1826 1904 1698 1943 1898 1823 1793 1817 1286 1195 1831 1676 1373 1843 1010 1633 1836 1609 1427 1877 1843 1230 1231 1719 1666 1445 1181 1671 1256 1637 1907 1373 1105 1660 1724 1364 1148 1624 1192 1867 1564 1678 1460 1345 1505 1387 1994 1417 1578 1310 1285 1524 1949 1490 1818 1847 1771 1880 1140 1172 1989 1528 1684 1631 1035 1384 1681 1551 1469 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites