1024 1345 1688 1007 1038 1558 1174 1049 1865 1621 1297 1788 1929 1132 1056 1192 1693 1436 1086 1586 1992 1293 1673 1723 1938 1250 1983 1398 1171 1695 1297 1433 1552 1055 1462 1153 1409 1277 1659 1965 1276 1390 1822 1068 1374 1212 1337 1049 1940 1003 1049 1208 1286 1621 1606 1401 1280 1668 1355 1531 1838 1397 1064 1162 1378 1620 1280 1960 1589 1882 1961 1366 1718 1557 1661 1206 1192 1118 1273 1418 1616 1373 1346 1593 1883 1257 1190 1262 1184 1961 1918 1519 1966 1617 1842 1482 1507 1656 1198 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites