1687 1859 1910 1584 1405 1086 1859 1669 1534 1929 1136 1270 1651 1066 1882 1784 1907 1623 1182 1134 1779 1813 1155 1972 1711 1517 1732 1066 1869 1353 1314 1736 1251 1801 1050 1457 1537 1421 1402 1176 1281 1604 1901 1775 1798 1059 1337 1895 1085 1680 1758 1396 1534 1236 1915 1916 1532 1347 1348 1179 1405 1219 1185 1976 1113 1146 1589 1728 1245 1665 1129 1121 1257 1478 1507 1119 1426 1309 1279 1591 1863 1097 1736 1444 1059 1939 1203 1529 1950 1353 1953 1032 1557 1287 1138 1115 1275 1630 1300 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2566 - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

n2

ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT

ตลาดชิคาโก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites