1787 1963 1670 1467 1647 1444 1213 1669 1654 1295 1729 1208 1169 1980 1403 1047 1135 1188 1911 1015 1906 1005 1193 1836 1469 1901 1375 1292 1609 1259 1238 1868 1176 1009 1235 1513 1746 1076 1068 1411 1828 1891 1584 1387 1819 1663 1176 1926 1111 1229 1139 1569 1766 1510 1023 1906 1504 1271 1690 1580 1755 1469 1122 1425 1796 1766 1889 1079 1553 1346 1729 1095 1814 1071 1399 1841 1274 1050 1606 1317 1378 1188 1693 1694 1451 1483 1954 1049 1545 1018 1918 1445 1879 1748 1435 1989 1991 1332 1824 ผลผลิตทั้งหมด - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

http://www2.oae.go.th/forecast/page3_th.html

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.95 บาท
ซีพีศรีราชา

9.95 บาท

ซีพีราชบุรี 9.80 บาท
ซีพีท่าเรือ 9.70 บาท
ซีพีโคราช 9.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.95 บาท
เบทาโกร 9.65 บาท
เซ็นทาโก 9.70 บาท
แหลมทองสหการ 9.75 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.95 287
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

1004

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 831
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1466

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 947
ถั่วนิ้วนางแดง 35 1027

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites